Formalności

12801538_1066234056771015_4754114429212380745_n

A. Oświadczenie o chęci przystąpienia do Programu Fenix

B. List Motywacyjny opisujący perspektywę osobistych doświadczeń i potrzeb

C. Historia choroby –  jakikolwiek dokument, czy zaświadczenie (np. wypis ze szpitala) mogące stanowić o podstawie przyjęcia do programu samopomocy.

Do projektu Fenix mogą przyłączyć się pacjentci i ich opiekunowie, czyli wszyscy zainteresowani rośliną Cannabis. Pary pacjentów i ich opiekunów (prawnych, bądź wyznaczonych), wolontariat (opiekuni, edukatorzy) i środowiska medyczne- wszyscy są mile widziani.
Jesteś pacjentem stosującym roślinę Cannabis, jako medycynę?
Dlatego aby uregulować formalności prawne i w przyszłości zabezpieczyć bezpieczny dostęp do medycznych upraw, proponujemy, co następuje: prawo pacjenta do upraw własnych na użytek medyczny, związki pacjentów do kolektywnych upraw ogrodowych, a w przyszłości kooperację z Ministerstwami Zdrowia i Instytutem Ochrony Roślin i Ziół. Taka forma zamkniętego systemu upraw i dystrybucji, oddzielona od organów ścigania i patologii użycia, pozwoli pacjentom na dostęp do rośliny w kosztach produkcji, przy zachowanej standaryzacji medycznej. Taki system zaowocowałby bogatym asortymentem medycznym o niemonotonnej jakości i różnorodnej tradycji.
Edukacja w dziedzinie Cannabis (wyłącznie z perspektywy medycyny) jest jednym z naszych filarów. Wdrażanie aktualnej wiedzy i tradycji dotyczącej antycznych metod odnowy biologicznej  jest symbiotycznym przywilejem i nigdy nie obowiązkiem. Poprzedniczka aspiryny i penicyliny zasługuje na szersze poznanie, tak, aby wiedza o zastosowaniu i sposobie podania przetrwała w dokumentach medycznych dłużej niż tylko do epoki Wiktoriańskiej.

Zapytania i zgłoszenia proszę WYSŁAĆ na adres: lobbistka197@hotmail.com

 

imcpc_logo_small_270

Komentowanie jest wyłączone