Formalności

12801538_1066234056771015_4754114429212380745_n

A. Oświadczenie o chęci przystąpienia do Programu Fenix

B. List Motywacyjny opisujący perspektywę osobistych doświadczeń i potrzeb

C. Historia choroby –  jakikolwiek dokument, czy zaświadczenie (np. wypis ze szpitala, ulotka leku, zdjęcie itd.) mogące stanowić o podstawie przyjęcia do programu samopomocy pacjentów i opiekunów pacjentów.

Do projektu Fenix (ZEST) mogą przyłączyć się pacjentci i ich opiekunowie, czyli wszyscy zainteresowani rośliną Cannabis. Pary pacjentów i ich opiekunów (prawnych, bądź wyznaczonych), wolontariat (opiekuni, edukatorzy) i środowiska medyczne- wszyscy są mile widziani. Duplikacja wiedzy szerzonej przez pacjentów służy głównie redukcji szkód, a nie promocji.
Jesteś pacjentem stosującym roślinę Cannabis, jako medycynę? A może opiekunem pacjenta? 
Dlatego aby uregulować formalności prawne i w przyszłości zabezpieczyć bezpieczny dostęp do medycznych upraw, proponujemy, co następuje: prawo dla każdego pacjenta do upraw własnych na użytek medyczny, związki pacjentów do kolektywnych upraw ogrodowych, a w przyszłości kooperację z Ministerstwami Zdrowia i Instytutem Ochrony Roślin i Ziół. Taka forma zamkniętego systemu upraw i dystrybucji, oddzielona od organów ścigania i patologii użycia, pozwoli pacjentom na dostęp do rośliny w kosztach produkcji, przy zachowanej standaryzacji medycznej. Taki system zaowocowałby bogatym asortymentem medycznym o niemonotonnej jakości i różnorodnej tradycji upraw.
Edukacja w dziedzinie medycznego zastosowania rośliny Cannabis jest jednym z naszych filarów. Wdrażanie aktualnej wiedzy i tradycji dotyczącej metod odnowy biologicznej  jest symbiotycznym przywilejem i nigdy nie obowiązkiem. Wiedza o zastosowaniu i sposobie podania rośliny Cannabis przetrwała w dokumentach medycznych dłużej niż tylko do epoki Wiktoriańskiej. Aby uniknąć wyzysku czarnego rynku i nieetycznym praktykom celebrytów konopnych sprzedających swe smary, pragniemy wydzielić naszą samowystarczalność z głównego prawa antynarkotykowego nastawionego na walkę z patologią i przestępczością zorganizowaną, a nie na walkę z chorymi i ich rodzinami.

Zapytania i zgłoszenia proszę WYSŁAĆ na adres: Elizabat7@hotmail.com

Skype: Eliza Batsheva FENIX-ZEST

 

imcpc_logo_small_270

Komentowanie jest wyłączone